VOOR 

WIE


Voor baby's, peuters, kleuters, kinderen en jongeren is het een bewezen methode. Bij volwassenen werkt het weldadig voor de  prikkelverwerking.


Personen met autisme, ADHD, ADD, hersenverlamming en SI/SPD (sensorische informatieverwerkingsproblemen)hebben baat bij deze tastzin herstellende methode.

 BABY'S EN PEUTERS 


Studies wijzen uit dat autisme reeds bij de geboorte of in de eerste levensjaren aanwezig is en ook steeds vroeger gediagnosticeerd kan worden. Om de ontwikkeling zo normaal mogelijk te laten verlopen is het goed om met de QST massage uw baby of peuter te behandelen. De massage wordt op maat aangepast aan de baby en kan in verschillende posities en houdingen (mama kan haar baby vasthouden en masseren) gegeven worden. Intentie is hier even belangrijk als de aanraking. Het kind is nog erg verbonden met de moeder en kan dus ook heel goed met en via de moeder behandeld worden. Ook vader of een grootouder kan de massage geven.  Een aangename veilige sfeer is belangrijker dan de massage zo juist mogelijk uitvoeren. Door de dagelijkse massage leer je je baby en peuter beter aanvoelen en stimuleren. 

 KINDEREN EN JONGEREN 


De QST massage heeft ook goede resultaten bij kinderen vanaf 6 tot 20 jaar. Deze leeftijdsgroep vertoeft veelal op school of in een leeromgeving met sociale contacten. Doordat de massage de zintuigprikkels reguleert zal je hier ook snel resultaat bemerken in verband met het leervermogen en sociale interactie. Jongeren kunnen ook zelfmassage aangeleerd krijgen om zichzelf te helpen indien ouders niet beschikbaar zijn of andere omstandigheden waarin het niet mogelijk is de QST massage te ontvangen.

JONGE KINDEREN TOT 6 JAAR


Tijdens deze jaren is de ontwikkeling in volle gang. Ook hier geeft de massage een heel goed resultaat dat snel zichtbaar is in het gedrag, sociale openheid en leervermogen van je kind. Kinderen kunnen heel snel een aantal maanden inhalen wat hun ontwikkelings achterstanden betreft op vlak van bijvoorbeeld motoriek, taal, sociale vaardigheden. Is QST massage voor autisme, ADHD, ADD de beste behandeling voor mijn kind? Onderzoek wijst uit dat QST massage voor autisme veilig en effectief is voor kinderen tot 12 jaar. Ervaring wijst tevens uit dat ook jongeren en volwassenen er baat bij hebben. De QST massage is de enige effectieve therapie voor sensorische problemen bij autisme. Het stelt uw kind in staat om weer aan te sluiten bij zijn of haar familie en gemeenschap en van hen te leren. Als uw kind autisme, ADHD, ADD heeft en geen van onderstaande contra-indicaties heeft, dan is QST massage voor autisme de beste behandeling voor uw kind. 

Contra-indicaties voor QST massage 


Er zijn vijf contra indicaties voor QST massage voor autisme. De reden is eronder vermeld.

° Ongecontroleerde epileptische aanvallen ondanks medicatie

We raden QST massage voor autisme  bij deze kinderen af ook al nemen zij hiervoor medicatie. Dit is omdat het zachte tikken op het hoofd een aanval kan uitlokken. Informatie over eventuele alternatieven kan besproken worden. ( zachte methode/intentie)

°Andere neurologische aandoeningen zoals het syndroom van Down. 

Het QST autisme protocol is specifiek voor autisme. Kinderen met het syndroom van Down hebben een aangepast qigong massage protocol nodig. Ik kan de link voor het boek met DVD bezorgen dat het qigong protocol voor het syndroom van Down beschrijft. 

°Het ontbreekt de ouders aan gevoeligheid in de handen. 

Dit is gebruikelijk bij ouders die zelf in het autisme spectrum zitten. Ouders moeten de weigering voor aanraking van hun kind kunnen zien en voelen om de massage aan het kind te kunnen aanpassen. Kunnen zij dit niet dan wordt de massage onaangenaam en ineffectief. Sommige ouders binnen het spectrum daarentegen zijn juist heel sensitief en voelen hun kind heel goed aan . Bij twijfel kan je altijd via een gesprek en toetsing bekijken wat de mogelijkheiden zijn voor je kind. 

°Een gelijktijdige opstart van een andere intensieve behandeling voor het kind samen met QST. 

Sommige intensieve autisme behandelingen geven reacties bij het kind. Een gelijktijdige opstart van Qigong massage kan een overbelasting betekenen voor het zenuwstelsel van het kind. Als je kind een heftige reactie heeft dan zul je niet weten welke behandeling dit heeft uitgelokt en hoe ermee om te gaan . Daarom raden we aan om met enkel één intensieve therapie per keer te starten. Zodra het kind zich heeft aangepast aan de eerste behandeling kan er een tweede opgestart worden. 

° Het kind neemt sterk kalmerende medicatie. 

Omdat qigong op het sensorisch zenuwstelsel werkt, zullen verdovende en kalmerende middelen zoals neurontin/gabapentin, de massage belemmeren. Bij deze kinderen kan de genezing langzamer verlopen.