Succesvol traject

Het succes en bewezen effectiviteit van de qigong massage hangt af van het begrijpen, aanleren, dagelijks toepassen en volhouden van het hele traject. Je kan het een beetje vergelijken met het afmaken van een antibiotica kuur. Indien je vroegtijdig stopt heeft het weinig effect. Daarom raden we aan om deze massage met 2 a 3 mensen te leren zodat men elkaar kan afwisselen en ondersteunen. Ikzelf zal gedurende de eerste weken de methode aanleren en een aantal weken ondersteunen zodat je zelf expert kan worden in het aanvoelen van het effect op je kind en het leren lezen van de juiste aanraking van deze methoden en de reactie van het kind op deze aanrakingen. De mijlpalen of kleine vorderingen die jullie kind bereikt heeft, is blijvend. Dat is het voordeel van deze methode. Het versterkt de band en je kan zelf het hele scenario in eigen handen nemen eens je het concept in de vingers hebt. 

1. INTAKE MOMENT 


Aan de hand van 3 lijsten zullen we de beginsituatie van je kind  wat de sensorische gevoeligheden betreft in kaart brengen. We bespreken zowel de taalontwikkeling, grove en fijne motoriek, zelfredzaamheid als sociale omgang. Via de stress vragenlijst bekijken we de interactie binnen het gezin wat stressniveau betreft. Na het traject zou dit bij de eindevaluatie een heel deel verandering gebracht hebben.

Vragen rondje waarin eventuele vragen kunnen beantwoord worden . 

Duur : 1.5 u - 2 u  


95 euro2. AANLEREN MASSAGE 


De ouders en een derde vertrouwenspersoon krijgen eerst 2 u les over de methode. Daarna gaan we de massage demonstreren en aanleren  gedurende een tweetal uur. Diezelfde avond kan de massage toegepast worden op uw kind. 


260 euro 

3.WEKELIJKSE MASSAGE HULP MOMENTEN, EXTRA TIPS EN MOTIVATIE

Elke week breng ik een huisbezoek waarin ik je kind een qigong massage geef en je werkwijze, veranderingen en vragen bespreek. Tevens krijg je een extra lesje over een bepaald item om de werkwijze nog meer eigen te maken en te verfijnen zodat de methode geheel eigen wordt en je motivatie en zelfvertrouwen rond deze methode groeit tot je zelfstandig verder kan met je kind. 

Aantal bezoeken ligt tussen de 9 en 15 naargelang de sensorische gevoeligheden. 

Een kind met ondergevoeligheid of zonder taal zal langer begeleiding nodig hebben in dit traject. 

Duur:  1 u  

65 euro: exclusief vervoersonkost 


4. RESULTAAT BESPREKING EN VERDERE PROCEDURE


Voor  dit laatste gesprek heb ik de ouders de lijsten opnieuw laten invullen en de resultaten via grafieken in kaart gebracht. Tijdens dit gesprek bekijken we de vorderingen van je kind en bespreken we het verdere verloop. Vanaf hier kunnen de ouders via een oudergroep en indien nodig met een extra hulp sessie het verdere traject van hun kind zelfstandig verder zetten. 

één uur 

 


      Wil je meer lezen over Qigong sensory therapie?

Op de site van het Qigong sensory institute kan je extra info bekijken. www.qsti.org