Vroege interventie als baby en peuter.


Autisme kan al snel gediagnosticeerd worden, doordat instanties en ouders abnormaal gedrag en problemen met de zintuigen en tastzin ervaren. Hierdoor hebben deze kindjes tegen hun 3 jaar al een aanzienlijke sociale en taal achterstand en ontbreekt het vermogen om gedrag te reguleren ook al leren ze uiteindelijk spreken.

De oorzaak voor de vertaging van de sociale ontwikkeling was tot nu toe niet duidelijk. Nieuw onderzoek toont aan dat de sociale vertraging bij autisme direct gerelateerd is aan problemen met de tastzin. 

° Weigeren van druk op delen van hun lichaam, waardoor ouders de aanraking gaan vermijden.

°Zachte aanraking voelt ongemakkelijk .

°Ongewone reacties op pijn en temperatuurschommelingen.

Het onderzoek van Dr.Silva heeft volgende nieuwe aspecten toegevoegd: 

°Kindjes met autisme missen de vaardigheid om aanraking als rustgevend en plezierig te ervaren.

°Zonder dit vermogen werkt de normale manier van zelfregulering aanleren door ouders d.m.v. aanraking niet. Liefdevolle aanraking en autisme


Een aantal kinderen met autisme ervaren aanraking als ongemakkelijk. Strelen en liefdevol aanraken zou rustgevend moeten werken maar dat doet het niet waardoor ze geen interesse daarin hebben. Dit komt omdat men ontdekte dat er een verlies is van de type C tactiele vezels in de huid. Deze Type C tactiele vezels zijn minuscule sensorische zenuwvezels die normaal aangename sensaties doorgeven. Na een bioptie onderzoek in 2015 van de tactiele problemen bij autisme , ontdekte men dat de kinderen een verlies van deze Type C sensorische vezels hadden van 50 %. Dat verklaart waarom deze kinderen dus geen interesse hadden in liefdevolle zachte aanraking. Het verklaart ook waarom de QST werkt.  Een dagelijkse tactiele stimulatie kan de kiemen en de hergroei van deze minuscule tactiele vezels stumuleren. Na twee jaar studie toonden de resultaten aan dat na een dagelijkse QST behandeling van twee jaar het normale voelen voor 100 % hersteld was. Het normale voelen kan dus 100% hersteld worden. 

AUTISME ° AANRAKING ° TASTZIN


Door liefdevolle en intentievolle massage aanraking kan de tastzin herstellen en het autisme geheeld worden.

Verklaring achterstand derde levensjaar.

Tijdens het derde jaar wordt zichtbaar dat de vertragingen van de zelfregulerings vaardigheden in het eerste jaar invloed hebben op de volgende jaren. 

In het eerste jaar wordt de zelfregulering vertraagd. 

In het tweede jaar wordt daardoor de taalontwikkeling vertraagd. 

In het derde levensjaar komt meestal aan het licht dat er geen basis is om de sociale- en gedragsvaardigheden op te bouwen. Dan wordt meestal autisme gediagnostiseerd. 


Er is goed nieuws!!!

Deze situatie is omkeerbaar. De achterstand van de zelfregulerings vaardigheden van het eerste jaar kunnen ingehaald worden als het probleem met de tastzin wordt behandeld.

Taal en gedrag verbeteren.

Zo komt er een goede basis om de sociale ontwikkeling op te bouwen. 
Wat blijkt er uit onderzoek?

De problemen met de tastzin blijken lineair gerelateerd te zijn aan de vertraging in de vroege ontwikkleing van zelfregulering. 


Geen normale reacties op aanraking geeft achterstand op de eerste belangrijke zelfreguleringsvaardigheden. 

° Om zich heen te kijken en te luisteren en aandacht te geven aan het gezicht van de ouders. Dat is om oriëntatie en aandacht te reguleren.

°Om zichzelf tot bedaren te brengen.

°Om een regelmatig slaap-waak patroon te ontwikkelen.

°Om een regelmatige spijsvertering te ontwikkelen met goede eetlust en stoelgang.

Hier zien we al de link met typische autisme symptomen op fysiek en gedragsmatig vlak bij jonge kinderen. 

°Vermijden van oogcontact.

°Sociale achterstand

°Taalachterstand

° Driftbuien

°Moeite met overgangen

°Moeilijkheden met spijsvertering

°Moeilijkheden met slapen


Tastzin behandelen.

Het tastgevoel van het kind met autisme kan volledig normaal worden door behandeling met de speciale massage uit de Chinese geneeskunde. 

Nieuw onderzoek heeft dit aangetoont. 

Als de aanraking normaal wordt, zullen de zintuiglijke en zelfregulerende symptomen verbeteren. 

Het kind kan:

°  zich beter oriënteren

°  aandachtiger zijn

° leert van zijn sociale omgeving.

Daardoor:

°Verbetert het gedrag

°versnelling taalontwikkeling

°versnelling sociale ontwikkeling 

°afnemen ernst van autisme. 

Deze nieuwe behandeling heet Qigong Sensorische Therapie , QST, een massage voor autisme. Het blijkt tevens goede resultaten op te leveren bij ADHD, ADD,hooggevoeligheid, sensorische integratie problemen. 

Onderzoek toonde aan dat de QST massage resultaat geeft  bij alle kinderen met autisme ongeacht de ernst van het autisme of hun  taalvaardigheid. (ook kinderen zonder taal) omdat deze methode via  de tastzin werkt. Het is dus één van de weinige onderzoeksgefundeerde autisme behandelingen die de ontwikkelingsvaardigheden verbetert bij alle kinderen ongeacht de ernst van hun autisme of taalvaardigheid.