Qigong sensorische  therapie


Massage voor kinderen en jongeren met autisme en AD(H)D.


Deze therapie is een revolutionaire en eenvoudige therapie die door de ouders zelf dagelijks wordt uitgevoerd bij hun kind. Aan de hand van een afwisselende ontladende en vullende massage ontstressen de kinderen en daardoor functioneren lichaamsfuncties beter en harmoniseren de gemoedstoestanden. We bekijken autisme, ADHD/ADD en HSP als sensorische over- of ondergevoeligheid en brengen het kind weer in balans . 

Kinderen en jongeren

genezen of verbeteren van hun autistische, AD(H)D of sensorische problemen.

 De methode werd ontwikkeld in Amerika door dokter Silva vanuit de Chinese geneeskunde. Ze voerde 16 jaar lang wetenschappelijke studies uit en publiceerde haar artikels in medische tijdschiften en andere bronnen. 

Wonderen gebeuren en ongeloof verandert in geloof.

Zie het met je eigen ogen en beleef je kind heel anders.

Speeltijd

Je mag het gaan geloven. Je kind zal zich sneller gaan ontwikkelen. De kunstenaar, de spontaniteit, de ontdekker, de durver, de kapoen, de grappenmaker, de bouwer, etc. Allen zullen weer in je kind naar boven komen om spontaan en puur te ontwikkelen in de omgeving van gezin en school en hobbyclub.

Je puber of adolescent zal zich weer beter kunnen bewegen in sociale omstandigheden en het studeren zal beter gaan. Prikkels worden zachter.

Volwassenen kunnen weer relaxen en dichter bij elkaar komen. Er is meer verbinding en gevoel. 


De qigong therapeut begeleid de ouders en het gezin in deze veranderende periode. 

Het kind dat de massage ontvangt zal op verschillende wijzen de veranderingen ondergaan waardoor het kind zal reageren met zijn lichaamstaal en gedrag. De therapeut zal de ouders hierin ondersteunen en begeleiden. 

Het potentiëel dat in kinderen aanwezig is weer helemaal laten stromen zodat ze weer echt kind kunnen zijn en vrij en creatief kunnen spelen en leren.

Resultaten zijn zichtbaar na 30 dagen massage.

In geuren en kleuren


De ouders ontvangen het qigong massage boek en begeleidende documenten en online cursus.


Aan de hand van verschillende materialen, filmpjes een korte cursus, baby pop, tekeningen en een boek zal de therapeut de massage en behandeling aanleren. Daarna volgt er een reeks van 10 ondersteun  sessies bij een kind met taal en ongeveer 20 sessies bij een kind zonder taal om de ouders te motiveren om de behandeling vol te houden en de nodige lichaamsreacties en reacties daarop te leren interpreteren. De volhouder wint een prachtig resultaat en een blijer ontspannender gezin.